למשלוחים והזמנות: 08-8570606

ניצניות בקערה

ניצניות בקערה

Regular price 12.00 NIS
add to wishlist
סוקולנט שיק

סוקולנט שיק

Regular price 39.00 NIS
add to wishlist
ביגוניה ורד

ביגוניה ורד

Regular price 39.00 NIS
add to wishlist
הדס בשחור

הדס בשחור

Regular price 59.00 NIS
add to wishlist
זמיה במשקפיים

זמיה במשקפיים

Regular price 64.00 NIS
add to wishlist
גוזמניה

גוזמניה

Regular price 69.00 NIS
add to wishlist
פיקוס בלבן

פיקוס בלבן

Regular price 74.00 NIS
add to wishlist
ראפיס בזהב

ראפיס בזהב

Regular price 84.00 NIS
add to wishlist
סחלב פלנופסיס

סחלב פלנופסיס

Regular price 89.00 NIS
add to wishlist
קמילה בסל רגב

קמילה בסל רגב

Regular price 98.00 NIS
add to wishlist
שרך בחרס גלי

שרך בחרס גלי

Regular price 99.00 NIS
add to wishlist
וריזאה בזהב

וריזאה בזהב

Regular price 104.00 NIS
add to wishlist
פנטס בסלסלת קש

פנטס בסלסלת קש

Regular price 109.00 NIS
add to wishlist
אנטוריום בלבן

אנטוריום בלבן

Regular price 119.00 NIS
add to wishlist
אזוליאה בכד חרס

אזוליאה בכד חרס

Regular price 129.00 NIS
add to wishlist
מיריסיניה בלבן

מיריסיניה בלבן

Regular price 129.00 NIS
add to wishlist
הדס בקערת חרס

הדס בקערת חרס

Regular price 139.00 NIS
add to wishlist
וריזאה בלבן

וריזאה בלבן

Regular price 159.00 NIS
add to wishlist
אזוליאה זוג

אזוליאה זוג

Regular price 169.00 NIS
add to wishlist
פפורמיות בזוג

פפורמיות בזוג

Regular price 169.00 NIS
add to wishlist
טריו בסלי רגב

טריו בסלי רגב

Regular price 209.00 NIS
add to wishlist
מונסטרה בסל ענק

מונסטרה בסל ענק

Regular price 269.00 NIS
add to wishlist
גוזמניה טריו

גוזמניה טריו

Regular price 519.00 NIS
add to wishlist
וריזאה טריו

וריזאה טריו

Regular price 519.00 NIS
add to wishlist
טען עוד